Molnár Pál

elnök,
Balassi Kard Művészeti Alapítvány

Tények
Penge
Élen

Molnár Pál
elnök, Balassi Kard Művészeti Alapítvány

Molnár Pál
elnök, Balassi Kard Művészeti Alapítvány
Slider

Balassi Bálint

balassi kep

„Nincsen oly erős vas, kit tűzzel jó kovács. ide-s-tova nem hajthat.”

Lisszaboni szerződés

2007. december 13.

„Az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását.”

Berlini nyilatkozat

2007

„Az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását.”

Maastrichti szerződés

1992

„Az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását.”

Emberi jogok egyetemes nyilatkozata

1948

„Minden személynek joga van a vélemény és a kifejezés szabadságához, amely magában foglalja azt a jogot, hogy véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást, és hogy határokra való tekintet nélkül kutathasson, átvihessen és terjeszthessen híreket és eszméket bármilyen kifejezési módon.”

Alkotmány

1949/1990

„A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabad véleménynyilvánításra, továbbá arra, hogy a közérdekű adatokat megismerje, illetőleg terjessze. A Magyar Köztársaság elismeri és védi a sajtó szabadságát.”

EBESZ-es vélemény

2007

„A törvényalkotásnak súlyosbító körülménnyé kellene tennie a nyilvánosság elleni fellépés indítékát, ahogyan például az erőszakcselekményeknél a rasszista indítékot kezelik.” (Haraszti Miklós nyilatkozata.)

Genfi egyezmény

1949

„Azokat a személyeket, akik az ellenségeskedésekben nem vesznek közvetlenül részt, ideértve a fegyveres erőknek azokat a tagjait, akik letették a fegyvert (…), emberséges bánásmódban kell részesíteni. Ezért mindenkor és mindenütt tilos (…) az emberi méltóság megsértése, különösen a megalázó és lealacsonyító bánásmód...”

Rendőrségi törvény, 2. § (1)

„Rendőrség tiszteletben tartja és védelmezi az emberi méltóságot, óvja az ember jogait.”

Alapvető jogok chartája

2000

„Tiszteletben kell tartani az oktatási intézmények alapításának szabadságát a demokratikus elvek és a szülők azon jogai kellő tiszteletben tartása mellett, hogy gyermekeik számára a vallásuknak, filozófiai vagy pedagógiai meggyőződésüknek megfelelő nevelést biztosítsanak, az e jogok és szabadságjogok gyakorlását szabályozó nemzeti jogszabályokkal összhangban.”

Szolzsenyicin, Alekszandr Iszajevics

„Az erőszakot csak hazugsággal lehet eltitkolni, a hazugságot csak erőszakkal lehet fenntartani.”

Roger Scruton, 1990

„Csakhogy az európai normák sokkal hosszabb ideje léteznek, mint a demokrácia.”

Angela Merkel, 2007

„Senkinek sincs joga magát mások elé helyezni... az emberi méltóságot nem lehet megosztani"

Carl von Clausewitz, 1832

„A háború az erőszak ténye, és alkalmazása nem ismer korlátokat; mindegyik fél parancsolóan törvényt szab a másik számára, s ezzel olyan kölcsönhatás áll elő, amely szükségszerűen a végletekhez vezet.

Niccolò Machiavelli, 1532

„Mert a csőcselék mindig csak a látszat és a nyilvánvaló eredmény alapján ítél. De a világon a csőcselék uralkodik, minden helyet magának foglal el, és a keveseknek csak akkor juttat helyet, ha támaszt keres a kiválókban.”

Szent László, 1091

„…nincs lehetőség a földi hatalomban sáfárkodni igen súlyos bűnök nélkül.”

Szent Pál, Róm 12.21

„Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval.” /p>

balassi.eu
preshaz.eu

Balassi-kard – egy százalék

balassi.eu

Csíkszeredától Chicagóig mind a 15 millió magyar büszke lehet a magyar alapítású nemzetközi irodalmi díjra, a Balassi Bálint-emlékkardra. Az elismerés az idén a XXV. – jubileumi – átadásához érkezett, és az ausztrál Ross Gillett kitüntetésével Európa, Ázsia, Észak- és Dél-Amerika, Afrika után az ötödik földrészre is eljutott. Hazánk egy globális irodalmi díjjal büszkélkedhet. Bárki tagjává válhat a Balassi-csapatnak, aki személyi jövedelemadójának egy százalékát a Balassi Kard Művészeti Alapítványhoz irányítja. Ehhez az európai szellemiségű civil szervezet adószámát – 187 496 14 – 1 – 42 – rögzítve kell kitölteni eme rendelkezési nyilatkozatot.

Közvetlenül is lehet pénztámogatást átutalni az Alapítvány bankszámlájára a földkerekség bármely pontjáról a 117 09040 2000 1900 bankszámlaszámra.

Emberségről példát, vitézségről formát:

Molnár Pál
elnök, Balassi Kard Művészeti Alapítvány